keskiviikko 10. lokakuuta 2012

Laajeneva Kannelmäen kauppakeskus ja pyöräily

Liikenneryhmä kävi lokakuun alussa tapaamassa Kannelmäen kauppakeskuksen johtajaa Kaj Grahnia. Oli hienoa, että saimme tässä vaiheessa nähdä rakenteilla olevan kauppakeskuksen suunnitelmat ulkoalueista ja pyöräpysäköinnistä ja esittää näkemyksiämme pyöräilijöille tärkeistä asioita. Toivomme, että tapaamisestamme oli hyötyä myös kauppakeskukselle ja Grahn sai ideoita, joita voi mahdollisesti hyödyntää jatkosuunnittelussa.

Kannelmäen kauppakeskus laajenee - voisivatko palvelut Haagassa muuttua häviämisen sijaan?

Kannelmäen kauppakeskuksen laajentaminen on haasteellinen asia monessa mielessä. Iso kaupan keskittymä voi heikentää alueen muiden lähipalveluiden käyttöä ja uhata siten niiden olemassaoloa. Tähän mennessä Thalian aukion apteekki ja Lassilan posti ovat jo siirtyneet Kannelmäen kauppakeskukseen Prisman yhteyteen. Lähipalveluiden katoaminen puolestaan vähentää haluja tehdä asiointimatkoja kävellen tai pyörällä.

Koska vanhojen liikekeskusten on vaikea kilpailla Kannelmäen kauppakeskuksen kanssa perinteisillä palveluilla, pitäisi näihin saada jotain erityisempää liiketoimintaa, jota kauppakeskuksen on ehkä vaikea tarjota. Voisiko esimerkiksi Thalian aukiolla menestyä luomu- ja lähiruokakauppa yhdistettynä ruokapiiritoimintaan? Tai palveluja, jotka ammentavat kaupunginosan identiteetistä ja yhteisöllisyydestä? Muutama haagalainen asukas onkin jättänyt Thalian aukion kehittämisestä ja yhteistyöstä ehdotuksen Helsingin demokratiapilotti-ohjelmaan: Unelmien Thalian aukio - Pohjois-Haagan keskipiste. Liikenneryhmä järjestää puolestaan tapaamisen Pohjois-Haagan ostarin toimijoiden kesken. Tavoitteena on herättää yhteishenkeä ja -työtä, koska se on edellytys - joskaan ei tae - taantuvien keskusten kehittämiselle.

Toisaalta kauppakeskuksen laajeneminen tuo haagalaisten ja kannelmäkiläisten ulottuville uusia palveluja, esimerkiksi Sokoksen ja useita vaateliikkeitä, jolloin ei tarvitse lähteä esimerkiksi keskustaan tai Leppävaaran Selloon sellaisia hankintoja varten, jotka nykyään haetaan sieltä. Asiointimatkat tältä osin lyhenevät ja saattavat osittain muuttua automatkoista kävelyyn ja pyöräilyyn.

Kannelmäen kauppakeskukseen voi ja kannattaa kävellä, pyöräillä ja kulkea bussilla

Oli niin tai näin, kauppakeskus joka tapauksessa laajenee ja sen kanssa on elettävä halusimme tai emme. Kannelmäen kauppakeskus on käytännössä yksi Pohjois-Haagan lähipalvelu ja sinne on helppo pyöräillä. Apuvälineitä isompienkin ostosmäärien kuljettamiseen löytyy (ks. Tavarafillari). Bussit 41, 43, 56 ja palvelulinjat J31 ja J32 kulkevat hyvin Etelä- ja Pohjois-Haagasta kauppakeskukseen. Bussiyhteyksiä ja bussikalustoa tosin voisi vähän lisätä tai kehittää työssäkäyvien ja perheellisten kauppakeskusasioinnin näkökulmasta.

Tosin kauppakeskus houkuttelee myös hyvin voimakkaasti tulemaan autolla. Onhan se Kehä I:n ja Hämeenlinnanväylän solmukohdassa ja joukkoliikenteen runkolinjat eivät kulje sen kautta. Kasvava kauppakeskus lisää siten myös autoliikenteen määrää. Katuverkon kapasiteettia on kuitenkin hyvin vaikea lisätä siten, että autoliikenteen lisääntyminen ei aiheuttaisi lisää jonoutumista. Siksi ainakin lähellä asuvien asiakkaiden kannustaminen asioimaan kauppakeskuksessa mahdollisimman paljon pyörällä, bussilla ja kävellen on järkevää sekä kauppakeskuksen että sen liikenneympäristön toimivuuden kannalta. Toki se, että kauppakeskukseen tulee autoliikenteelle kaksi sisäänajoa - yksi Kantelettarentieltä ja toinen Laulukujalta - helpottaa ruuhkia huomattavasti.

Kauppakeskus on panostanut pyöräilyn olosuhteiden suunnitteluun

Pyörätelineitä on kauppakeskukseen tulossa kiitettävän paljon: 600 kappaletta. Tämä määrä itse asiassa vaaditaan aesemakaavassa. Suurin osa pyörätelineistä tulee Kantelettarentien puoleiselle kävely- ja pyöräilyaukiolle. Mutta pyörätelineitä on suunniteltu kaikkien kolmen sisäänkäynnin yhteyteen, mikä on hieno asia. Osa aukiolla olevista telineistä on suunniteltu katetettavan. Kävely- ja pyöräilyreitit on eroteltu autoliikenteestä tasoeroilla ja pintamateriaaleilla. Lähtökohtaisesti kauppakeskuksen suunnitelmat ovat hienoja ja pyöräilyn ja kävelyn olosuhteet tulevat paranemaan huomattavasti entiseen verrattuna.

Liikenneryhmä esitti kauppakeskukselle muutamia toiveita

Ehdotimme, että osan pyörätelineistä voisi mitoittaa ja varata tavara- ja peräkärrypyörille. Lisäksi peräänkuulutimme runkolukituksen mahdollistavia telineitä. Ehdotimme myös, että pyöräpysäköintipaikoille voisi ohjeistaa kyltein, esim. tällaisilla. Olisi myös hyvä kertoa maahan tehdyillä merkinnöillä, missä pyöräilijöiden on tarkoitus kulkea ja mikä on kävelylle pyhitettyä aluetta.

Liikenneryhmä esitti myös toivomuksen, että joitakin pyöräpysäköintipaikkoja järjestettäisiin kauppakeskuksen parkkihalliin. Tästä on olemassa sekä suomalaisia että kansainvälisiä esimerkkejä. Yhden auton parkkipaikalle mahtuu parhaimmillaan 10 pyörää. Eiköhän 10 pyöräilevää asiakasta osta vähintään yhtä paljon kuin yksi autoileva asiakasta? Viisikin tavarapyöräilijää varmaan riittäisi. Lisäksi toivoimme, että ostoskärryjä olisi autohallin lisäksi saatavissa myös katutasosta, mikä palvelisi sekä kävelijöitä, pyöräilijöitä että joukkoliikenteen käyttäjiä.

Ehdotuksia kaupungin katuverkon osalta

Laulukuja rakennetaan uusiksi kauppakeskuksen rakentamisen yhteydessä. Rakennusvirasto on suunnitellut katua yhteistyössä kauppakeskuksen kanssa. Laulukujan katusuunnitelma oli sopivasti nähtävillä myös lokakuun alussa. Laulukujan yli kauppakeskuksen sisäänkäynnille on suunniteltu korotettu suojatie ja pyörätien jatke, mikä on hieno asia. Tämä on ollut kauppakeskuksen idea. Liikenneryhmä ehdotti sekä Grahnille että muistutuksessaan rakennusvirastolle, että Laulukujaa ajavat autot asetettaisiin kärkikolmioin väistämisvelvollisiksi katua ylittäviin pyöräilijöihin nähden. Pyörätien jatkeen korotus nimittäin ohjaa ajattelemaan näin, mutta ilman kärkikolmioita pyöräilijät olisivat lain mukaan väistämisvelvollisia. Infrastruktuurin antaman viestin täytyisi vastata liikennesääntöjä.

Kantelettarentieltä tulevan sisäänajon yhteydessä olevaa kiertoliittymää ei ole vielä suunniteltu uusiksi. Kauppakeskuksen - kuten myös liikenneryhmän - toiveissa on, että siihenkin tehtäisiin muutoksia. Kaikkien Haagasta tulevien kävelijöiden, pyöräilijöiden ja joukkoliikenteen käyttäjien on nimittäin kuljettava Kantelettarentieltä kääntyvän sisäänajon ylittävää suojatietä ja pyörätien jatketta pitkin autojen sisäänajoreitin pohjoispuolella olevalle aukiolle ja sieltä kauppakeskuksen pääovelle. Siksi olisi tärkeää parantaa tuon kyseisen suojatien ja pyörätien jatkeen turvallisuutta ja selkeyttä. Siihenkin kannattaisi rakentaa korotus, varsinkin koska kiertoliittymästä tulevat ja sinne menevät autot ovat joka tapauksessa väistämisvelvollisia suhteessä sekä kävelijöihin että pyöräilijöihin.

Lopuksi


Kannelmäen kauppakeskus valmistuu vuonna 2013. Kokeilkaamme pyöräilyä sinne viimeistään silloin!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti