sunnuntai 18. marraskuuta 2012

Liikenneryhmän suunnitelmat vuodelle 2013

Liikenneryhmä on nyt toiminut reilun vuoden verran. Aika kivasti on saatu asioita aikaiseksi. Ryhmä aloitti toimintansa syyskuussa 2012. Tässä lyhyt katsaus, mitä on tehty ja mitä suunniteltu ensi vuodelle. Erityisesti saa kommentoida suunnitelmia ja kertoa vinkkejä niiden toteuttamiseksi. Jos haluat mukaan toteuttamaan jotakin niistä - tai vaikka kaikkia - ilmoita itsestäsi!

Ensimmäisen toimintavuoden saavutuksia 2011-2012:


 • Tunnistettu kuusi kävelyn ja pyöräilyn pääreittiä ja koottu niiden osalta kehitysehdotuksia
 • Kartta Pohjois-Haagan palveluista ja kävely- ja pyöräilyreiteistä.
 • Palvelukartan, kehitysehdotusten ja tavarapyörien esittely ostarilla Pohjois-Haaga päivänä.
 • Tavattu kaupungin virkamiehiä ja luotu pohja yhteistyölle (mm. kaupunkisuunnitteluvirasto, rakennusvirasto, Helsingin Energia, Stara).
 • Jätetty muistutuksia tai kommenteja kaupungin suunnitelmiin (Ida Aalbergin puiston kunnostussuunnitelma, Pohjois-Haagan koillisosan yleiskaavoitus, Laulukujan katusuunnitelma)
 • Yksi parkkiruutu varataan pyörätelineille Thalian aukiolla liikenneryhmän aloitteesta (ks. kuva alla).
 • Näyttelijäntien ja Ida Aalbergin tien risteykseen sekä Runar Schildtin puistoon on asennettu viitat kävelijöille ja pyöräilijöille liikenneryhmän aloitteesta (ks. kuvat alla).
 • Liikenneryhmä ja puistoryhmä kokosivat kaupungille ideoita Runar Schildtin puiston kehittämiseksi. On myös perustettu puistolle oma blogi. Puiston kunnostamisen hankesuunnittelu käynnistyy kaupunkisuunnitteluvirastossa vuonna 2013 meidän aloitteesta.
 • Keskusteltu Kannelmäen kauppakeskuksen kanssa pyöräilyn olosuhteista uudessa kauppakeskuksessa.
 • Järjestetty Pohjois-Haagan ostoskeskuksen toimijoiden tapaaminen ja koordinoitu ostarin pikkujoulun suunnittelua.
 • Selvitetty Näyttelijäntien ruuhkaongelmaa ja mietitty ratkaisuja.
 • Liikenneryhmän toimintatapoja on sisällytetty Helsingin polkupyöräilijöien "Helsingin pyöräilevät kaupunginosat" -demokratiapilottiehdotukseen. Lisäksi liikenneryhmä on osittain ideoinut "Unelmien Thalian aukio - Pohjois-Haagan olohuone" -demokratiapilottiehdotuksta.
Thalian aukion nurkkaan on tulossa pyörätelineet.

Viitat kävelijöille ja pyöräilijöille on asennettu Näyttelijäntien ja Ida Aalbergin tien risteykseen (yllä) sekä Runar Schildtin puiston länsipäähän (alla). Lisää viittoja toki tarvitaan. Työ jatkuu...


Vuodelle 2013 olemme kaavailleet seuraavaa:

 • Vaikutamme Runar Schildtin puiston hankesuunnitelman laadintaan (Kaupunkisuunnitteluvirasto: lähiöprojekti).
 • Vaikutamme Kantelettarentien kauppakeskuksen edustan suunnitelmien laadintaan ja tuomme esiin parannusehdotuksia koko reitille Näyttelijäntien pohjoispäästä Kannelmäen kauppakeskukseen erityisesti kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen näkökulmasta (kaupunkisuunnitteluvirasto, rakennusvirasto).
 • Jatkamme Pohjois-Haagan ostarin toimijoiden yhteistyön kehittämistä ja kannustamme kiinteistön omistajia kehittämistoimenpiteisiin.
 • Neuvottelemme Rakennusviraston kanssa, millaiset pyörätelineet Thalian aukiolle asennetaan.
 • Päivitämme palvelukartan ja pyrimme saamaan sen jakoon Haagalaisen välissä.
 • Etsimme asukkaiden ideoiden ja palautteiden keräämistä varten karttapohjaisen nettikyselytyökalun, jonka avulla jatkossa kartoitamme asukkaiden ehdotuksia teema kerrallaan. Ensimmäiset kartoitettavat teemat ovat 1) Mihin kannattaisi asentaa ilmoitustauluja? (ehdotukset viedään rakennusvirastolle) ja 2) Mitkä suojatiet kaipaavat turvallisuuden parantamista? (ehdotukset viedään kaupunkisuunnitteluvirastolle).
 • Suunnittelemme ja teetämme Runar Schildtin puistoon levitettäviä tarroja, joilla kehotetaan pyöräilijöitä varomaan lapsia ja muita kävelijöitä puistossa (ks. kuva Ruotsista alla).
 • Teemme muistutuksia Pohjois-Haagan alueen ajankohtaisiin suunnitelmiin (mm. yleiskaavoitus, katusuunnitelmat).
Tällaisia ilmoitustauluja pyydämme rakennusvirastoa asentamaan Pohjois-Haagaan. Kuva on Kallion Karhupuistosta.

Tukholmassa eräässä alikulussa kehotetaan pyöräilijöitä ottamaan huomioon kävelijät. Samanlaisia pyrimme toteuttamaan Runar Schildtin puistoon.

Toimintaperiaatteista

Tämän blogin lisäksi liikenneryhmä tiedottaa toiminnastaan Pohjois-Haagan kotisivuilla sekä kirjoittaa juttuja Haagalaiseen. Keskustelua kannattaa käydä tämän blogin lisäksi facebookissa.

Liikenneryhmä pyrkii kokoontumaan noin joka toinen kuukausi. Kokoontumisille pyritään määrittelemään aihe ja niistä ilmoitetaan facebookissa.

Pyrimme järjestämään vuosittain kaupungin virkamiesten kanssa ainakin yhden tapaamisen, jossa voimme käydä läpi kokoamiamme parannusehdotuksia vuoden aikana käsitellyistä teemoista. Ajatuksena on, että tällaisella toimintatavalla voimme pitää tuoda esiin pieniä toimenpiteitä, jotka eivät muuten nousisi virastoissa esiin.

Liikenneryhmän aktiivijoukon on tähän mennesssä muodostanut neljä asukasta, mutta mukaan kaivataan uusia keskustelijoita ja tekijöitä! Ilmoita itsestäsi!

Pohjois-Haagan ostarista Ganesin aukio?

Liikenneryhmä järjesti lokakuussa 2012 tapaamisen Pohjois-Haagan ostarin toimijoiden kesken. Paikalla olivat edustettuina Työväenopisto, Alepa sekä isännöitsijä. Lisäksi pari liikenneryhmäläistä sekä liikenneryhmää avustanut konsultti. Tapaaminen oli varsin hedelmällinen ja poiki idean muun muassa ostarin pikkujouluista.

Ostarin tilanne on surkea

Ostoskeskuksen kiinteistö on vuosien varrella rapistunut ja viihtyisyyttä lisäävät elementit, kuten penkit, istutukset ja suihkulähde, on poistettu. Ostoskeskuksen yritykset ovat yksipuolistuneet siten, että varsinkin ravintolatoiminta on lisääntynyt muiden palveluiden kustannuksella. Ravintoloiden humalaiset asiakkaat käyttäytyvät välillä häiritsevästi ja karkottavat muita asiakkaita. Ostari koetaan turvattomaksi.

Näyttelijäntien varressa on jo vuosia olllut mutakaistale.
Toinen ongelma on luvaton jakelu- ja lastausliikenne sekä ostarin aukiolla että ostarin viereisellä jalkakäytävällä ja pyörätiellä. Myös Alepan ja R-kioskin asiakapysäköinti on ongelmallinen, koska niiden ovien läheisyydessä ei ole varsinaisesti asiontiin tarkoitettuja autopaikkoja lainkaan, vaan pysäköintipaikat ovat ostarin eteläpuolella Ida Aalbergin tien varressa. Virallista pysäköintialuetta ei kuitenkaan haluta käyttää vaan monet asiakkaat pysäköivät autonta laittomasti invapaikoilla sekä jalkakäytävän alueella.Kuka valvoo ostarin ja asukkaiden etua?

Tällaiset vanhat esikaupunkikeskukset kilpailevat nykyaikaisten kauppakeskusten ja automarkettien kanssa. Prisma ja sen ympärille rakentuva Kannelmäen kauppakeskus vievät palveluja vanhoista lähipalvelukeskuksista. Tätä aihetta liikeneryhmä on aiemmin käsitellyt Thalian aukion osalta.

Siinä missä nykyaikaisia kauppakeskuksia johdetaan ja kehitetään systemaattisesti, vanhoista esikaupunkikeskuksista puuttuu yhteinen intressi ja sen edistäminen tyystin. Tämä pätee sekä Thalian aukioon että ostariin.

Pohjois-Haagan ostoskeskusta hallinnoi kiinteistöyhtiö, jonka edustajana toimii isännöitsijä. Kiinteistöyhtiössä on 20 osakasta. Osa ostoskeskuksessa toimivista yrittäjistä on vuokralla. Ostoskeskuksen yrittäjillä ei ole toimivaa kauppiasyhdistystä tai muuta yhteiseen toimintaan tai edunvalvontaan tähtäävää verkostoa. Tähän mennessä kukin yrittäjä on esittänyt näkemyksiään isännöitsijän suuntaan yksinään. Myöskään yhteistä markkinointia ei harrasteta. Ei ostari voi tällä mitenkään kilpailla nykyaikaisia kauppakeskuksia vastaan!

Yhteistyön organisointi on ostarin kehittämisen edellytys. Tämän synnyttämisessä asukkaiden eli asiakkaiden äänellä ja aloitteella on merkitystä. Yhteistyöllä pitää kuitenkin olla joku koordinaattori ja vielä on epäselvää mikä taho tämä voisi olla. Lisäksi yhteistyölle tarvitaan foorumi. Ensimmäinen askel voisi olla sähköpostilistan kokoaminen ja nettisivut.

Paljon kehittämisideoita

Tapaamisessa nostettiin esiin useita ideoita ostarin kehittämiseksi. Isännöitsijä kertoi voivansa viedä ajatuksia eteenpäin kiinteistöyhtiön hallitukselle. Seuraavassa on lyhyesti listattu esille tulleita ajatuksia.
 • Huonokuntoinen asfaltti voitaisin korvata kauniimmalla päällysteellä.
 • Parkkipaikkatilannetta voisi selvittää ja opastaa asiakkaita pysäköintipaikalle.
 • Näyttelijäntien varressa olevan mutaisen alueen tilalle voitaisiin rakentaa kadunvarsiautopaikkoja asiointiin tai lastausalue.
 • Nurmialuetta ympäröiviä puuaitoja pidettiin epäesteettisinä ja niitä toivottiin poistettavaksi tai korvattavaksi esim. pensasaidoilla.
 • Pyöräpysäköintiin toivottiin parannusta (paremmat telineet runkolukitusmahdollisuudella).
 • Toivottiin penkkejä ja kauniita istutuksia. Ne voisivat tulla esimerkiksi nykyisen aidatun nurmialueen tilalle.
 • Valaistusta pitäisi parantaa.
 • Pohdittiin, voisiko ostarin ulkotilojen suunnittelun teettää esimerkiksi arkkitehtiopiskelijoiden harjoitustyönä.
 • Talvihoitoa pitäisi parantaa.
 • Toivottiin aukiolle toritoimintaa.
 • Pohditiin, voisiko ostarin näyteikkunoihin (erityisesti postin lajittelukeskuksen harmaisiin ikkunoihin mutta myös Alepan ikkunoihin) järjestää vaihtuvia näyttelyjä esimerkiksi Pohjois-Haagan historiasta tai työväenopiston opiskelijoiden töistä.
 • Mietittiin, voisiko ostarille saada SmartPosti-pakettiautomaatin esimerkiksi Alepan tiloihin.
 • Ostarille toivottiin tapahtumia sekä yhteismarkkinointia. Ensimmäisenä tapahtumana ideoitiin pikkujouluja.

Pikkujoulut!

Isännöitsijä ehdotti, että ostarille voitaisiin hankkia joulukuusi valoineen. Muilla hänen isännöimillään ostareilla on tällainen käytäntö. Hän lupasi hankkia kuusen ostarille täksi jouluksi.

Joulukuusi kirvoitti puolestaan idean pikkujouluista ja ne päätettiin pitää 30.11.2012 klo 17.00 alkaen. Ohjelmassa on ainakin joulukuusen valojen sytytys ja joululauluja työväenopiston vetäminä. Lisäksi pikkujouluissa kerätään asukkaiden mielipiteitä ostarin kehittämisestä.

Ganesin aukio?

Marraskuussa liikenneryhmä pohti, että mitäs jos aukiolle keksittäisiin joku hyvä nimi. Ostari ei ole nimenä kauheasti mieltä kohottava. Mitäs jos aukion nimeäsi ostarilla aikoinaan uransa aloittaneen Hurriganesin mukaan Ganesin aukioksi? Siitä voisi saada yllättävää puhtia aukion profiloitumiseen. Onhan meillä Martinlaaksossa Häkkisen aukiokin...