sunnuntai 18. marraskuuta 2012

Liikenneryhmän suunnitelmat vuodelle 2013

Liikenneryhmä on nyt toiminut reilun vuoden verran. Aika kivasti on saatu asioita aikaiseksi. Ryhmä aloitti toimintansa syyskuussa 2012. Tässä lyhyt katsaus, mitä on tehty ja mitä suunniteltu ensi vuodelle. Erityisesti saa kommentoida suunnitelmia ja kertoa vinkkejä niiden toteuttamiseksi. Jos haluat mukaan toteuttamaan jotakin niistä - tai vaikka kaikkia - ilmoita itsestäsi!

Ensimmäisen toimintavuoden saavutuksia 2011-2012:


 • Tunnistettu kuusi kävelyn ja pyöräilyn pääreittiä ja koottu niiden osalta kehitysehdotuksia
 • Kartta Pohjois-Haagan palveluista ja kävely- ja pyöräilyreiteistä.
 • Palvelukartan, kehitysehdotusten ja tavarapyörien esittely ostarilla Pohjois-Haaga päivänä.
 • Tavattu kaupungin virkamiehiä ja luotu pohja yhteistyölle (mm. kaupunkisuunnitteluvirasto, rakennusvirasto, Helsingin Energia, Stara).
 • Jätetty muistutuksia tai kommenteja kaupungin suunnitelmiin (Ida Aalbergin puiston kunnostussuunnitelma, Pohjois-Haagan koillisosan yleiskaavoitus, Laulukujan katusuunnitelma)
 • Yksi parkkiruutu varataan pyörätelineille Thalian aukiolla liikenneryhmän aloitteesta (ks. kuva alla).
 • Näyttelijäntien ja Ida Aalbergin tien risteykseen sekä Runar Schildtin puistoon on asennettu viitat kävelijöille ja pyöräilijöille liikenneryhmän aloitteesta (ks. kuvat alla).
 • Liikenneryhmä ja puistoryhmä kokosivat kaupungille ideoita Runar Schildtin puiston kehittämiseksi. On myös perustettu puistolle oma blogi. Puiston kunnostamisen hankesuunnittelu käynnistyy kaupunkisuunnitteluvirastossa vuonna 2013 meidän aloitteesta.
 • Keskusteltu Kannelmäen kauppakeskuksen kanssa pyöräilyn olosuhteista uudessa kauppakeskuksessa.
 • Järjestetty Pohjois-Haagan ostoskeskuksen toimijoiden tapaaminen ja koordinoitu ostarin pikkujoulun suunnittelua.
 • Selvitetty Näyttelijäntien ruuhkaongelmaa ja mietitty ratkaisuja.
 • Liikenneryhmän toimintatapoja on sisällytetty Helsingin polkupyöräilijöien "Helsingin pyöräilevät kaupunginosat" -demokratiapilottiehdotukseen. Lisäksi liikenneryhmä on osittain ideoinut "Unelmien Thalian aukio - Pohjois-Haagan olohuone" -demokratiapilottiehdotuksta.
Thalian aukion nurkkaan on tulossa pyörätelineet.

Viitat kävelijöille ja pyöräilijöille on asennettu Näyttelijäntien ja Ida Aalbergin tien risteykseen (yllä) sekä Runar Schildtin puiston länsipäähän (alla). Lisää viittoja toki tarvitaan. Työ jatkuu...


Vuodelle 2013 olemme kaavailleet seuraavaa:

 • Vaikutamme Runar Schildtin puiston hankesuunnitelman laadintaan (Kaupunkisuunnitteluvirasto: lähiöprojekti).
 • Vaikutamme Kantelettarentien kauppakeskuksen edustan suunnitelmien laadintaan ja tuomme esiin parannusehdotuksia koko reitille Näyttelijäntien pohjoispäästä Kannelmäen kauppakeskukseen erityisesti kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen näkökulmasta (kaupunkisuunnitteluvirasto, rakennusvirasto).
 • Jatkamme Pohjois-Haagan ostarin toimijoiden yhteistyön kehittämistä ja kannustamme kiinteistön omistajia kehittämistoimenpiteisiin.
 • Neuvottelemme Rakennusviraston kanssa, millaiset pyörätelineet Thalian aukiolle asennetaan.
 • Päivitämme palvelukartan ja pyrimme saamaan sen jakoon Haagalaisen välissä.
 • Etsimme asukkaiden ideoiden ja palautteiden keräämistä varten karttapohjaisen nettikyselytyökalun, jonka avulla jatkossa kartoitamme asukkaiden ehdotuksia teema kerrallaan. Ensimmäiset kartoitettavat teemat ovat 1) Mihin kannattaisi asentaa ilmoitustauluja? (ehdotukset viedään rakennusvirastolle) ja 2) Mitkä suojatiet kaipaavat turvallisuuden parantamista? (ehdotukset viedään kaupunkisuunnitteluvirastolle).
 • Suunnittelemme ja teetämme Runar Schildtin puistoon levitettäviä tarroja, joilla kehotetaan pyöräilijöitä varomaan lapsia ja muita kävelijöitä puistossa (ks. kuva Ruotsista alla).
 • Teemme muistutuksia Pohjois-Haagan alueen ajankohtaisiin suunnitelmiin (mm. yleiskaavoitus, katusuunnitelmat).
Tällaisia ilmoitustauluja pyydämme rakennusvirastoa asentamaan Pohjois-Haagaan. Kuva on Kallion Karhupuistosta.

Tukholmassa eräässä alikulussa kehotetaan pyöräilijöitä ottamaan huomioon kävelijät. Samanlaisia pyrimme toteuttamaan Runar Schildtin puistoon.

Toimintaperiaatteista

Tämän blogin lisäksi liikenneryhmä tiedottaa toiminnastaan Pohjois-Haagan kotisivuilla sekä kirjoittaa juttuja Haagalaiseen. Keskustelua kannattaa käydä tämän blogin lisäksi facebookissa.

Liikenneryhmä pyrkii kokoontumaan noin joka toinen kuukausi. Kokoontumisille pyritään määrittelemään aihe ja niistä ilmoitetaan facebookissa.

Pyrimme järjestämään vuosittain kaupungin virkamiesten kanssa ainakin yhden tapaamisen, jossa voimme käydä läpi kokoamiamme parannusehdotuksia vuoden aikana käsitellyistä teemoista. Ajatuksena on, että tällaisella toimintatavalla voimme pitää tuoda esiin pieniä toimenpiteitä, jotka eivät muuten nousisi virastoissa esiin.

Liikenneryhmän aktiivijoukon on tähän mennesssä muodostanut neljä asukasta, mutta mukaan kaivataan uusia keskustelijoita ja tekijöitä! Ilmoita itsestäsi!

1 kommentti:

 1. Pari kommenttia, toisistaan irrallisia:

  Koirista: voisiko koirapuistossa pikku koirien alue olla kauempana palsta-alueista katsoen; pikku koirat räksyttävät niin, että palstaviljelijän korvat soivat. Olisi mukava kuulla vaikka lintujen laulua!

  Thalian aukio: ei oikeastaan ole aukio, ainakaan siinä mielessä, että ihmiset sitä voisivat käyttää. Sehän on parkkipaikka. Ja taksipysäkki. Istutukset keskellä eivät ilahduta, kun ei niiden luokse edes pääse.
  terv. Riitta Karjalainen

  VastaaPoista