sunnuntai 19. helmikuuta 2012

Kävelyn ja pyöräilyn pääreitit (Haagalainen 4/2012)


Julkaistu: Haagalainen 4/2012

Pohjois-Haagan ja Lassilan asukkaiden liikenneryhmä on syksyn aikana tunnistanut kuusi kävelyn ja pyöräilyn pääreittiä ja niiden kehittämiskohteita. Reittejä on tarkasteltu viitoituksen, valaistuksen, kunnossapidon ja reittien jatkuvuuden osalta. Reittien olisi hyvä erottua maastossa selkeinä pääväylinä. Tältä pohjalta voisi toteuttaa keskeisille paikoille sijoitettavan opaskartan.

Ostarilta asemalle ja Lassilaan

Yksi reiteistä, ”oranssi reitti”, kulkee Pirkkolasta, Ida Aalbergin ja Runar Schildtin puistojen kautta Pohjois-Haagan asemalle ja Lassilaan sekä sieltä edelleen Kannelmäen suuntaan. Reitin varrella on tunnistettu yhdeksän kehitettävää kohtaa. Viitoitusta pitäisi parantaa erityisesti Pohjois-Haagan asemalla ja Runar Schildtin puiston molemmissa päissä. Lisättävistä viitoista on jätetty ehdotukset rakennusvirastolle.

Käytävät tulisi risteys- ja liittymäkohdissa rakenteellisesti linjata siten, että pääreitti hahmottuu selkeänä ja jatkuvana. Tämä on tärkeää erityisesti Runar Schildtin puiston molemmissa päissä. Asemalla ja Näyttelijäntien ylityksessä on esitetty parannuksia, jotka ohjaavat pyöräilijän selkeästi ajoradalle esimerkiksi pyörätien jatkeelta tai kevyen liikenteen väylän päättyessä.

Liikenneryhmä on lisäksi keskustellut rakennusviraston kanssa puistokäytävien linjaamisesta Ida Aalbergin puiston kunnostuksen yhteydessä ”oranssin reitin” hahmottumiseksi. Puiston kunnostustyöt pyritään aloittamaan kesällä 2012. Helsingin Energian kanssa on keskusteltu Runar Schildtin valaistuksesta. Valaistusta on tarkoitus parantaa ensi syksyyn mennessä.

Talvikunnossapidossa ongelmia

Runar Schildtin puistokäytävä on periaatteessa luokiteltu arkisin klo 8.00 mennessä aurattavaksi, mutta käytännössä näin ei ole kovin usein tapahtunut. Lisäksi puistokäytävä muuttuu usein vaarallisen liukkaaksi, kun auraamatta jätetty sohjo jäätyy.

Liikenneryhmä tapaa kunnossapidosta vastaavia henkilöitä tammikuun lopussa. Tarkoitus on keskustella mahdollisuuksista tilanteen korjaamiseksi ja siitä, voisivatko kävelyn ja pyöräilyn pääreitit olla kauttaaltaan talvikunnossapidettäviä.

Kehitysehdotuksia esteettömyyteen iäkkäiden ja lasten näkökulmasta kaivataan!

Suoraa ja esteetöntä kulkua Ohjaajantieltä Runar Schildtin puistoon ja asemalle voisi helpottaa loivemman yhteyden lisääminen Tolarintieltä lähtevään jyrkkään mäkeen. Liikenneryhmä toivoo lisää vinkkejä reittien esteettömyyden kehittämiseksi. Eri kaupunginosissa on suunniteltu iäkkäille sopivia esteettömiä reittejä. Voitaisiinko Pohjois-Haagassakin tehdä tällaisia? Ideoita kannattaa jättää esimerkiksi Pohjois-Haagan kirjastolla ja Hakavuoren kirkolla nyt sijaitseviin liikenneryhmän idealaatikoihin.

Toivomme kehitysehdotuksia myös lapsiperheiltä. Onko koulureittien varrella vaarallisia tienylityksiä? Miten sujuu kulku päiväkotiin? Liikenneryhmä haluaisi tunnistaa ne suojatiet, joihin korotusten ja keskisaarekkeiden rakentaminen tulisi kohdentaa turvallisuuden parantamiseksi. Muitakin turvallisuutta parantavia ratkaisuja voi olla. 

Ruuhkiin tartutaan seuraavaksi

”Prisman ruuhkat” Näyttelijäntiellä perjantai-iltaisin puhuttavat paljon. Vuoropuhelu Prisman ympärille rakentuvan kauppakeskuksen kanssa on aloitettu. Prisma on tärkeä kohde myös kävelyn ja pyöräilyn kannalta, ja reittien kehittäminen voisi houkutella useammankin ”arkiliikkujaksi”. Ruuhka- ja läpiajoliikenne ‑teemaan liikenneryhmä tarttuu kevään aikana.
Tarkempaa tietoa kävelyn ja pyöräilyn pääreiteistä ja kehitysehdotuksista löytyy Pohjois-Haagan kotisivuilta. Lisäksi Hakavuoren kirkolla ja Pohjois-Haagan kirjastossa on idealaatikkojen luona näytillä tämänhetkiset kehitysehdotukset kahden reitin osalta. Työ jatkuu ja asukkaiden kommentteja kaivataan!

1 kommentti:

  1. Pyöräilijöille pitäisi ehdottomasti saada oma "raitti" Schildtin puiston nykyisen kävelyreitin lisäksi. Kahden pienen pyöräilevän lapsen kanssa kulkeminen puistossa on aivan kamlalaa kun pyöriä suhaa kovaa vauhtia ohi.

    VastaaPoista